1. Registeropleiding medische basiskennis

Geaccrediteerd door de SNRO: SNRO SA 13.01.305514.02.MBKPlato01.
Deze opleiding is ook erkend in Zwitserland.

Deze opleiding is afgestemd op de Plato eindtermen voor therapeuten werkzaam in de natuurgeneeskundige sector.

De opleiding is erkend door SNRO, ZHONG, LVNT, NVST, VBAG, VNRT, VIV, NFG en BATC etc.

Het instituut heeft voor de Westerse Medische Basiskennis een samenwerkingsovereenkomst met
Academie Bo Yi. Studenten van de academie kunnen deze opleiding als open minor volgen.
Dit betekent dat de behaalde studiepunten meetellen bij het eindresultaat van de opleidingen van Academie Bo Yi.

Deelname aan de opleiding

De opleiding is in het bijzonder bedoeld voor therapeuten zowel in de reguliere als complementaire gezondheidszorg en wordt gegeven volgens de westerse reguliere medische basiskennis.
Therapeuten die reeds werkzaam zijn in de natuurlijke gezondheidszorg en de medische vakken op MBO-niveau hebben gevolgd, kunnen deze opleiding als bijscholing volgen omdat deze module is afgestemd op de hogere eisen van overkoepelende organisaties en beroepsverenigingen.

Instituut voor E.E.N.® biedt iedereen de mogelijkheid om deze opleiding, die tevens onderdeel is van de Registeropleiding E.E.N.® therapeut, te volgen. De Medische Basiskennis wordt modulair gegeven.

De gehele deelopleiding bestaat uit de volgende modules:

  • Module C1/A. Medische Basiskennis: anatomie en fysiologie
  • Module C1/B. Medische Basiskennis: pathologie en farmacologie
  • Module C4. Kennis van de gezondheidszorg en communicatie
  • Module C7. Aanvullende Psychosociale Basiskennis

Module C1. Medische Basiskennis

De inhoud van de module Medische Basiskennis: anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie is gebaseerd op de huidige inzichten in de reguliere medische gezondheidszorg. We gaan o.a. in op de structuur van het menselijke lichaam, het functioneren van het menselijk lichaam, de ziekteleer (pathologie), diagnostiek, farmacologie. De lessen worden per orgaanstelsel behandeld. Verder wordt er ook veel aandacht besteed aan de gangbare medische terminologie en de rode vlaggen.

Module C4. Kennis van de gezondheidszorg en communicatie

Kennis van de gezondheidszorg
In dit deel behandelen we de praktijkvoering en ethiek, maar ook de organisaties binnen de reguliere en geestelijke gezondheidszorg worden in deze module behandeld. De rol van de overheid en de gezondheidswetgeving (sociale kaart) vormen een belangrijk onderdeel in dit lesblok.

Communicatie
Juist in de hulpverlening is een heldere en precieze communicatie noodzakelijk. In deze module zullen gesprekstechnieken aan de orde komen die het je als hulpverlener gemakkelijker maken om je af te stemmen op de cliënt. Begrippen uit de Transactionele analyse zoals overdracht en tegenoverdracht komen aan de orde. Ook wordt in deze module medische correspondentie en geïntegreerde geneeskunde behandeld.

Module C7. Aanvullende Psychosociale Basiskennis

In deze lessen Psychosociale Basiskennis gaan we beknopt in op de deelgebieden in de psychologie, psychiatrie, stoornissen en psychofarmaca. De gele vlaggen komen in dit onderdeel ook aan de orde.

Verplichte literatuur modules C1, C4 en C7

Anatomie en fysiologie van de mens 5e druk
Pathologie 1e druk
Psychiatrie van diagnose tot behandeling 6e druk
Overdracht – tegenoverdracht Fee van Delft 7e druk
Syllabus Instituut voor E.E.N.®

Certificering

De opleiding wordt per lesonderdeel getoetst.
Wanneer de modules met positief resultaat zijn afgesloten en alle deelcertificaten zijn behaald, ontvangt de afgestudeerde het diploma Medische Basiskennis.

Informatie module C1, C4 en C7

Module C1. Medische Basiskennis wordt zowel als dag- als avondopleiding aangeboden.
Aantal lessen/dagen per jaar: 34 lesavonden of 17 lesdagen
Studiebelasting: 2 – 2½ uur per dag
ECTS: 46
De kosten van module C1, C4 en C7 zijn € 1697.-

Overzicht van de lessen per module

Module C1/A. Anatomie en Fysiologie
Les 01. Algemene anatomie en fysiologie
Les 02. Topografie en anatomie en fysiologie van de huid
Les 03. Anatomie en fysiologie van de circulatie
Les 04. Anatomie en fysiologie van het bloed en de lymfe
Les 05. Anatomie en fysiologie van de het spijsverteringsstelsel
Les 06. Anatomie en fysiologie van het ademhalingssysteem
Les 07. Anatomie en fysiologie van de nieren en afvoerwegen
Les 08. Anatomie en fysiologie van de organen met interne secretie
Les 09. Anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel
Les 10. Anatomie en fysiologie van het motorisch stelsel
Les 11. Voortplantingsstelsel
Les 12. Levensloop
Examen en evaluatie deel A

Module C1/B. Pathologie en farmacologie
Les 01. Algemene pathologie
Les 02. Immunopathologie en oncologie
Les 03. Pathologie van de circulatie
Les 04. Pathologie van het bloed en lymfesysteem
Les 05. Pathologie van het zenuwstelsel/zintuigen
Les 06. Pathologie van het ademhalingssysteem
Les 07. Pathologie van het spijsverteringsstelsel
Les 08. Pathologie van de nieren en de afvoerwegen
Les 09. Pathologie van de organen met interne secretie
Les 10. Pathologie van het bewegingsapparaat
Les 11. Pathologie van de gonaden en zwangerschap
Les 12. Farmacologie
Examen en evaluatie deel B

Module C4. Kennis van de gezondheidszorg en communicatie
Les 1. Kennis van de gezondheidszorg en organisaties
Les 2. Sociale kaart medische correspondentie en medische machtiging en wetgeving
Les 3. Gesprekstechnieken,
Les 4. Overdracht – tegenoverdracht
Examen en evaluatie module C4

Module C7. Aanvullende Psychosociale Basiskennis
Les 1 t/m 4. In deze 4 lessen Psychosociale Basiskennis gaan we beknopt in op de deelgebieden in de psychologie, psychiatrie, stoornissen en psychofarmaca. De Rode vlaggen komen in dit onderdeel ook aan de orde.