2. Registeropleiding psychosociale basiskennis

Geaccrediteerd door de SNRO: SNRO SA 13.01.305514.02.PsBKPlato02.

Deze opleiding is afgestemd op de Plato eindtermen voor therapeuten werkzaam in de psychosociale sector.

De opleiding is erkend door de SNRO, ZHONG, VBAG, VIV, LVNT, NFG en BATC.

Inleiding

De gehele opleiding bestaat uit de volgende modules:

  • Module C3/A. Psychologie
  • Module C3/B. Psychopathologie
  • Module C4. Kennis van de gezondheidszorg en communicatie
  • Module C6. Aanvullende Medische Basiskennis

Module C3/A. Psychologie

Aan de hand van het leerboek “Psychologie, een inleiding”, auteur: P.G. Zimbardo, nemen we jullie mee in de werking van de psyche. Thema’s die hierbij aan bod komen zijn o.a. hoe leren wij, hoe werkt ons geheugen, ons denken en onze intelligentie, hoe zit onze psychologische ontwikkeling in elkaar, welke vormen van bewustzijn zijn er en welke emoties en motivaties kennen we. Psychologie is sterk verbonden met elementen in het nieuws en het leven van alledag. Het lesmateriaal is daarop ook gericht: toegankelijk, interactief en praktisch toepasbaar bij jezelf en bij de ander middels allerlei oefeningen. Ga mee op ontdekkingsreis naar de werking van de psyche en de impact hiervan op het dagelijkse leven.

Module C3/B. Psychopathologie

Als therapeut kom je in aanraking met heel veel verschillende mensen met eveneens een heel breed spectrum aan gezondheidsklachten. Uit diverse bevolkingsonderzoeken blijkt dat tenminste 20% van de volwassenen aan een psychische stoornis leidt. De kans dat je mensen op je pad tegenkomt met een psychische stoornis zoals een depressie, angststoornis, informatieverwerkingsstoornis (autisme, ADHD) of persoonlijkheidsproblematiek is dan ook aanzienlijk. Als therapeut is het prettig, maar vooral belangrijk om enige relevante achtergrondkennis van psychische ziektebeelden te hebben en deze te kunnen herkennen. Het kunnen herkennen van psychische stoornissen is belangrijk, omdat afhankelijk van de ernst, gerichte doorverwijzing moet plaatsvinden naar de reguliere geneeskunde. In deze module zullen om die reden de volgende ziektebeelden behandeld worden: dementie, schizofrenie, stemmingsstoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, slaap- en waakstoornissen als ook de DSM-IV en DSM-V criteria en de psychofarmaca.

Module C4. Kennis van de gezondheidszorg en communicatie

Kennis van de gezondheidszorg: in dit deel behandelen we de praktijkvoering en ethiek, maar ook de organisaties binnen de reguliere en geestelijke gezondheidszorg worden in deze module behandeld. De rol van de overheid en de gezondheidswetgeving (sociale kaart) vormen een belangrijk onderdeel in dit lesblok.
Communicatie: juist in hulpverlening is een heldere en precieze communicatie noodzakelijk. In deze module zullen gesprekstechnieken aan de orde komen die het je als hulpverlener gemakkelijker maken om je af te stemmen op de cliënt. Begrippen uit de Transactionele analyse zoals overdracht en tegenoverdracht komen aan de orde. Ook wordt in deze module medische correspondentie en geïntegreerde geneeskunde behandeld.

Module C6. Aanvullende Medische Basiskennis

In deze lessen Medische Basiskennis gaan we beknopt in op de anatomie, fysiologie en pathologie van de orgaanstelsels. Farmacologie en de rode vlaggen komen in dit onderdeel ook aan de orde.

Verplichte literatuur module C3, C4 en C6

Handboek “Psychologie, een inleiding” 8e druk
Psychiatrie van diagnose tot behandeling 6e druk
Overdracht – tegenoverdracht Fee van Delft 7e druk
Anatomie, fysiologie en pathologie 18e druk
Syllabus Instituut voor E.E.N.®

Informatie module C3

Module C3. Psychosociale Basiskennis wordt zowel als dag- als avondopleiding aangeboden.
Aantal lessen/dagen per jaar: 32 lesavonden of 16 lesdagen
Studiebelasting: 2 – 2½ uur per dag
ECTS: 40
De kosten van de opleiding bedragen € 1697.-

Certificering

De opleiding wordt per lesonderdeel geëxamineerd.
Wanneer de 3 modules met positief resultaat zijn afgesloten en alle deelcertificaten zijn behaald, ontvangt de afgestudeerde het diploma Psychosociale Basiskennis.

Overzicht van de lessen per module

Module C3/A. Psychologie
Les 01. Inleiding, geest, gedrag en psychologie
Les 02. Biopsychologie, neurowetenschappen
Les 03. Sensatie en perceptie
Les 04. Leren
Les 05. Geheugen
Les 06. Denken & Intelligentie
Les 07. Psychologische ontwikkelingen
Les 08. Vormen van bewustzijn
Les 09. Emotie en motivatie
Les 10. Persoonlijkheid
Les 11. Sociale psychologie/resumé
Les 12. Toetsing en evaluatie deel A

Module C3/B. Psychopathologie
Les 01. Inleiding, Psychiatrie en maatschappij, diagnose DSM-IV en DSM-V, verklaring
Les 02. Behandeling, psychofarmaca, verloop en preventie
Les 03. Psycho-organische stoornissen
Les 04. Alcohol en drugs, schizofrenie en psychose
Les 05. Stemmingsstoornissen, aanpassingsstoornissen
Les 06. Angststoornissen
Les 07. Dissociatiestoornissen, somatoforme stoornissen
Les 08. Eetstoornissen, seksuele stoornissen
Les 09. Slaapstoornissen, stoornissen in de impulscontrole
Les 10. Persoonlijkheidsstoornissen
Les 11. Stoornissen bij kinderen en adolescenten
Les 12. Toetsing en evaluatie deel B

Module C4. Kennis van de gezondheidszorg en communicatie
Les 1. Kennis van de gezondheidszorg en organisaties
Les 2. Sociale kaart en wetgeving
Les 3. Gesprekstechnieken
Les 4. Overdracht – tegenoverdracht

Module C6. Aanvullende Medische Basiskennis
Les 1. MBK anatomie/fysiologie/pathologie: cellen, weefsels, huid en bewegingsapparaat
Les 2. MBK anatomie/fysiologie/pathologie: bloed en circulatie, ademhaling
Les 3. MBK anatomie/fysiologie/pathologie: spijsvertering, luchtwegen, nieren en urinewegen
Les 4. MBK anatomie/fysiologie/pathologie: voortplanting, farmacologie, rode en gele vlaggen