3. Registeropleiding medische en psychosociale basiskennis

De SHO Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis is afgestemd op de Plato eindtermen voor therapeuten werkzaam zowel in de natuurgeneeskundige als ook in de psychosociale sector.

De opleiding is geaccrediteerd door CPION en de SNRO: SNRO SA 13.01.305514.02.MPsBKPlato03 op de PLATO eindetermen met een omvang van 80 ECTS.

Instituut E.E.N.® biedt iedereen de mogelijkheid om deze opleiding, die tevens onderdeel is van de Registeropleiding E.E.N.® therapeut, te volgen. De medische en psychosociale vakken worden modulair gegeven.

Deelname aan de opleiding

De opleiding is in het bijzonder bedoeld voor therapeuten zowel in de reguliere als complementaire gezondheidszorg en wordt gegeven volgens de reguliere medische en psychosociale basiskennis.
Therapeuten die reeds werkzaam zijn in de reguliere en complementaire gezondheidszorg en de medische vakken op MBO-niveau hebben gevolgd, kunnen deze opleiding als bij- en nascholing volgen omdat deze module is afgestemd op de hogere eisen van overkoepelende organisaties en beroepsverenigingen.

Belang van medische en psychosociale scholing

Steeds meer artsen maar ook medische instellingen onderschrijven de wenselijkheid van complementaire geneeswijzen als onderdeel van het totale medisch en paramedisch handelen.
Een van hun conclusies is wel dat er onvoldoende integratie tot stand kan komen tussen (para) medici en therapeuten als bij de therapeuten onvoldoende kennis en inzicht bestaat in de medische en psychosociale vakken. Hierdoor kunnen er communicatieproblemen ontstaan tussen de diverse partijen die zich richten op de behandeling van hun gemeenschappelijke patiënt/cliënt. Door betere communicatie en met wederzijds begrip en respect voor elkaars behandelwijze, kunnen de behandelaars hun beleid (waar nodig) beter op elkaar afstemmen en ook naar elkaar doorverwijzen. Gelukkig zijn in de laatste jaren steeds meer therapeuten bereid om de noodzakelijke medische en psychosociale scholing te volgen.

Modules

De gehele opleiding bestaat uit 5 modules:

  • C1/A. Medische Basiskennis: anatomie en fysiologie
  • C1/B. Medische Basiskennis: pathologie en farmacologie
  • C3/A. Psychosociale Basiskennis: psychologie
  • C3/B. Psychosociale Basiskennis: psychopathologie
  • C4. Kennis van de gezondheidszorg en communicatie

Certificering

Binnen de registeropleiding wordt er op verschillende manieren getoetst. Dit gebeurt per module via studieopdrachten en multiple-choice toetsen. De opleiding wordt per lesonderdeel geëxamineerd. De opleiding wordt afgesloten met een thesis.

Wanneer de modules met positief resultaat zijn afgesloten en alle deelcertificaten zijn behaald, ontvangt de afgestudeerde naast het diploma Medische en Psychosociale Basiskennis van het Instituut ook het diploma van de Stichting Hoger Onderwijs Nederland.

Verplichte literatuur Module C1, C3 en C4

Anatomie en fysiologie van de mens 5e druk
Pathologie 1e druk
Handboek “Psychologie een Inleiding” 7e druk
Psychiatrie, van diagnose tot behandeling 6e druk
Overdracht – tegenoverdracht Fee van Delft 7e druk
Syllabus Instituut voor E.E.N.®

Informatie modules C1, C3 en C4

(Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis)

Module C1. Medische Basiskennis

Module C1 wordt zowel als dag- als avondopleiding aangeboden.
De module Medische Basiskennis kan ook als minor of vrije module gevolgd worden.
Aantal lessen/dagen per jaar: 24 lesavonden of 12 lesdagen.
Studiebelasting: 2 – 2½ uur per dag.
De kosten van module C1 deel A en B bedragen € 1249.-

Module C3. Psychosociale Basiskennis

Module C3 wordt zowel als dag- als avondopleiding aangeboden.
De module Psychosociale Basiskennis kan ook als minor of vrije module gevolgd worden.
Aantal lessen/dagen per jaar: 24 lesavonden of 12 lesdagen.
Studiebelasting: 2 – 2½ uur per dag.
De kosten van module C3 deel A en B bedragen € 1249.-

Module C4. Kennis van de gezondheidszorg en communicatie

Module C4 wordt zowel als dag- als avondopleiding aangeboden.
De module Kennis van de gezondheidszorg en communicatie kan ook als minor of vrije module gevolgd worden.
Aantal lessen/dagen per jaar: 6 lesavonden of 3 lesdagen.
Studiebelasting: 2 – 2½ uur per dag
De kosten van module C4 bedragen € 249.-

ECTS

Het aantal ECTS voor deze opleiding bedraagt 80.

Overzicht van de lessen per module

Module C1/A. Anatomie en Fysiologie
Les 01. Algemene anatomie en fysiologie
Les 02. Topografie en anatomie en fysiologie van de huid
Les 03. Anatomie en fysiologie van de circulatie
Les 04. Anatomie en fysiologie van het bloed en de lymfe
Les 05. Anatomie en fysiologie van de het spijsverteringsstelsel
Les 06. Anatomie en fysiologie van het ademhalingssysteem
Les 07. Anatomie en fysiologie van de nieren en afvoerwegen
Les 08. Anatomie en fysiologie van de organen met interne secretie
Les 09. Anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel
Les 10. Anatomie en fysiologie van het motorisch stelsel
Les 11. Voortplantingsstelsel
Les 12. Levensloop
Examen en evaluatie deel A

Module C1/B. Pathologie en farmacologie
Les 01. Algemene pathologie
Les 02. Immunopathologie en oncologie
Les 03. Pathologie van de circulatie
Les 04. Pathologie van het bloed en lymfesysteem
Les 05. Pathologie van het zenuwstelsel/zintuigen
Les 06. Pathologie van het ademhalingssysteem
Les 07. Pathologie van het spijsverteringsstelsel
Les 08. Pathologie van de nieren en de afvoerwegen
Les 09. Pathologie van de organen met interne secretie
Les 10. Pathologie van het bewegingsapparaat
Les 11. Pathologie van de gonaden en zwangerschap
Les 12. Farmacologie
Examen en evaluatie deel B

Module C3/A. Psychologie
Les 01. Inleiding, geest, gedrag en psychologie
Les 02. Biopsychologie, neurowetenschappen
Les 03. Sensatie en perceptie
Les 04. Leren
Les 05. Geheugen
Les 06. Denken & Intelligentie
Les 07. Psychologische ontwikkelingen
Les 08. Vormen van bewustzijn
Les 09. Emotie en motivatie
Les 10. Persoonlijkheid
Les 11. Sociale psychologie/resumé
Les 12. Toetsing en evaluatie deel A

Module C3/B. Psychopathologie
Les 01. Inleiding, Psychiatrie en maatschappij, diagnose DSM-IV en DSM-V, verklaring
Les 02. Behandeling, psychofarmaca, verloop en preventie
Les 03. Psycho-organische stoornissen
Les 04. Alcohol en drugs, schizofrenie en psychose
Les 05. Stemmingsstoornissen, aanpassingsstoornissen
Les 06. Angststoornissen
Les 07. Dissociatiestoornissen, somatoforme stoornissen
Les 08. Eetstoornissen, seksuele stoornissen
Les 09. Slaapstoornissen, stoornissen in de impulscontrole
Les 10. Persoonlijkheidsstoornissen
Les 11. Stoornissen bij kinderen en adolescenten
Les 12. Toetsing en evaluatie deel B

Module C4. Kennis van de gezondheidszorg en communicatie
Les 1. Kennis van de gezondheidszorg en organisaties
Les 2. Sociale kaart en wetgeving
Les 3. Gesprekstechnieken
Les 4. Overdracht – tegenoverdracht, medische correspondentie
Les 5. Toetsing en evaluatie C4
Les 6. Presentatie thesis