Algemene informatie

(conform hbo-niveau geaccrediteerd door de SNRO: SNRO SA13.01.30.5514.02)

De opleiding leidt op tot therapeut in de multidisciplinaire gezondheidszorg, maar kan ook voor de persoonlijke ontwikkeling worden gevolgd. Voor beroepsbeoefenaren in de reguliere en complementaire gezondheidszorg biedt de opleiding een aanvullende therapie die goed te combineren is met diverse andere therapievormen. Tevens kunnen de opleiding en de vrije modules als bij- en nascholing worden gevolgd.
Er zal veel aandacht geschonken worden aan de persoonsvorming van de student of therapeut in de opleiding. Daarnaast zullen kennis, inzicht, communicatieve en diverse andere vaardigheden worden overgedragen, zodat de student na het behalen van het diploma volledig als professioneel therapeut kan functioneren.

De therapie is tevens toepasbaar in diverse beroepen. Voor leidinggevenden biedt de therapie veel inzichten ten opzichte van ziekte en gezondheid op de werkplek. De doelstelling is: de energie uit te zuiveren, zodat de werkplek leefbaar is en het ziekteverzuim terug zal lopen, omdat 95% van de fysieke klachten vanuit geblokkeerde energie en emoties ontstaan.

Flexibele leergang

Het Instituut heeft ervoor gekozen om de Registeropleiding in verschillende modules aan te bieden. De meeste modules worden zowel als dag- als avondonderwijs aangeboden. Daardoor kan er ingeschreven worden voor één of meerdere modules tegelijk afhankelijk van het tempo, financiële omstandigheden en tijd die men te besteden heeft.
Indien men tijdens de opleiding meer tijd te besteden heeft kan het studietempo versneld worden, of indien men minder tijd heeft door veranderde omstandigheden kan het tempo worden verlaagd.

Inschrijven

Het is mogelijk om in te schrijven voor de opleiding of een van de modules om verschillende redenen, o.a.:

  • De student kan na het afronden van de opleiding aanvangen met een eigen praktijk.
  • De opleiding of verschillende modules kunnen worden gevolgd voor de eigen persoonlijke ontwikkeling.
  • Voor therapeuten die willen bijscholen biedt het Instituut de mogelijkheid om aan de bijscholingsverplichting te voldoen.

De voorwaarden voor inschrijving zijn:

  • De Registeropleiding tot E.E.N.® therapeut is in principe toegankelijk voor iedereen vanaf 21 jaar.
  • De vooropleiding voor de Registeropleiding en de Medische en Psychosociale Basiskennis is minimaal MBO-4.
  • Het is mogelijk op basis van ervaring, verworven kennis en motivatie in te schrijven voor module A-D van de Registeropleiding E.E.N.® therapeut. U kunt vrijblijvend een studieadviesgesprek aanvragen.

Vakken

Module A1 t/m A3. Basiskennis E.E.N.® Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde
Module B1 t/m B3. Verdieping E.E.N.® Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde
Module C1 t/m C3. Medische en Psychosociale Basiskennis
Module C2. Uitgebreide EHBO van het Rode Kruis
Module D. Praktijkleerperiode, stage en supervisie

De modules A1 t/m A3 zijn onderdeel van de Registeropleiding E.E.N.® therapeut evenals de modules B1 t/m B3 die in het tweede jaar worden gegeven. Met module C1 t/m C3. Medische en Psychosociale Basiskennis, ook onderdeel van de Registersopleiding E.E.N.® therapeut, kan elk schooljaar gestart worden omdat alle medische vakonderdelen van de beroepsopleiding in deze module zijn samengevat. U kunt deze opleiding ook als losse modules volgen.

Lesindeling

De lessen worden per dagdeel van 3.15 uur gegeven. Dit maakt het mogelijk om verschillende modules zowel als dag- als avondonderwijs te volgen. Per dag worden 2 lessen gegeven, per avond 1 les.

Duur van de opleiding

De Registeropleiding E.E.N.® therapeut is een 4-jarige beroepsopleiding. Bij een normaal tempo worden 36 lesavonden of 18 lesdagen per jaar gevolgd.
De opleiding dient vanaf de datum van inschrijving binnen 10 jaar te zijn afgerond.

ECTS

De opleiding heeft een omvang van 240 ECTS.