Basiskennis klassieke homeopathie vernieuwd

Module V1. Basiskennis klassieke homeopathie

De lesstof en indeling van de module klassieke homeopathie is vernieuwd. De module is opgedeeld in 2 gedeelten en wordt op HBO conform niveau gegeven:

  • Module V1-A. Basis van de homeopathische methode
  • Module V1-B. Moderne inzichten in de homeopathie

 Module V1-A. Basis van de homeopathische methode

Vrije module/bij- en nascholing (geaccrediteerd door de SNRO, KTNO, VBAG, BATC, LVNG, NVST en VIV).
Deze module kan als minor gevolgd worden binnen de Registeropleiding E.E.N.® therapeut.

De lesstof en indeling van de module Klassieke homeopathie is herzien.

In deze module behandelen we de basisinzichten van de homeopathie aan de hand van het boek ‘Diadoxie’ van Fernand Debats.
We koppelen deze inzichten meteen aan de praktische toepassing. Hierbij nemen we als uitgangspunt de uitgekiende selectie van middelen in de huisapotheek van de Firma Helios.

Een volkswijsheid zegt dat een uitslag naar binnen slaat als je hem onderdrukt. Over die wijsheid kunnen we al lezen in de Aforismen van Hippokrates, geschreven 450 jaar voor onze jaartelling. Hierin vermeldt deze Vader der Geneeskunst dat het gunstig is, wanneer inwendige ziekten naar buiten komen en ongunstig, wanneer ze naar binnen slaan. Wanneer astma naar buiten komt in de vorm van eczeem is dat gunstig. Wij noemen dat ook heel toepasselijk “uitslag“. Dit soort verschuiving zijn 200 jaar geleden aanleiding geweest tot het ontwikkelen van de homeopathie. Deze heeft genezen van binnenuit tot methode gemaakt. Iedereen kan in de loop van zijn leven in situaties komen waarin hij baat kan hebben bij homeopathische behandeling en voor iedere therapeut is het waardevol op zijn minst de basisprincipes van deze methode te kennen.

Inhoud module V1-A
De module bestaat uit 6 lessen in drie lesdagen
Les 1. Homeopathie als wetenschappelijke methode
Les 2. De ordening van symptomen. Potentiereeksen
Les 3. Chronische ziekten en constitutioneel denken
Les 4. Acute ziekten, chronische ziekten
Les 5. Systeemdenken in de homeopathie
Les 6. Pluriformiteit in wetenschap en geneeskunst

Informatie module V1-A
Aantal lessen: 6
Lesdagen: 3
Lesuren: 21
Duur: 6 weken
Studiebelasting: 1 – 1½ uur per dag
ECTS: 3
De module wordt afgesloten met een certificaat.
De kosten van deze module bedragen € 295.-

Studieboeken
Verplicht studieboek
‘Diadoxie’ door Fernand Debats. Uitg. Alonnissos Utrecht

Aanbevolen literatuur
De complete materia medica van Boericke en Phatak’, Samengesteld door Frans Vermeulen. Uitg. Elmar B.V. Rijswijk
‘A concise repertory of homeopathic medicines’ door S.R. Phatak. Jain publishers, New Dehli, India

Docent
Dhr. Fernand Debats, arts voor homeopathie
Vanaf 1981 is Fernand actief in het onderwijs in de homeopathie voor artsen bij de Stichting Homeopathische Opleidingen (SHO), te Wageningen. Naast het onderwijs is hij werkzaam in zijn praktijk voor klassieke homeopathie in Eindhoven en Middelburg.
Fernand is tevens docent Medische Basiskennis. Zie ook de website: www.quodnatura.info


Module V1-B. Moderne inzichten in de homeopathie

Je kunt deze module alleen volgen als je eerst Module V1A hebt gevolgd.

In deze module leer je de homeopathie in haar volle omvang te overzien.
Het hoogste doel van de homeopathie is om mensen te helpen hun zelfverwezenlijking zo goed mogelijk tot stand te brengen. Je kunt de geneeskracht met behulp van de homeopathie op vier niveaus stimuleren. Dat is het onderwerp van deze module.

  1. Allereerst via de structuur van ons lichaam. De weefsels waaruit ons lichaam is opgebouwd kunnen beschadigd zijn, bijvoorbeeld bij bloeduitstorting zorgt Arnica ervoor dat die sneller wordt opgeruimd.
  2. Weefsels vormen organen en in defunctie van de organen kan ook iets misgaan. Dan ontstaan patronen van klachten waar een diagnosenaam bij past: bronchitis,  maagslijmvliesontsteking etc. Een dergelijke diagnose is bij verschillende mensen hetzelfde, maar we zien toch dat er persoonlijke variaties in de symptomen bestaan. De homeopathie kiest hier een middel op basis van het individuele patroon van de klachten.
  3. We geven betekenis aan de wereld om ons heen. Op basis van onze persoonlijkheid bepalen wij dan ons gedrag en ervaren we emoties. Het gedrag en de persoonlijkheidspelen een grote rol bij het kiezen van een homeopathisch middel.
  4. Onze persoonlijkheid en de manier waarop we reageren op omstandigheden bepalen hoe we ons leven inrichten. Wanneer je last van je maag krijgt als je je ergert, zul je situaties die ergernis opwekken proberen te vermijden. De manier waarop we onze levensloopinrichten volgt uit  de bestemming die we aan ons leven geven. Dit is het niveau van zelfverwezenlijking en zingeving, waar we onze menselijke vrije wil kunnen inschakelen.

Inhoud module V1-B
De module bestaat uit 6 lessen in drie lesdagen
Les 1. Groepsanalyse. Systematiek in het mineralenrijk
Les 2. Systematiek in het plantenrijk
Les 3. Systematiek in het dierenrijk
Les 4. Anamnesestrategieën en oplossingsstrategieën
Les 5. Verschillende scholen. Casuïstiek
Les 6. De spirituele dimensie van de homeopathie

Informatie module V1-B
Aantal lessen: 6
Lesdagen: 3
Lesuren:21
Duur: 6 weken
Studiebelasting: 1 – 1½ uur per dag
ECTS: 3
De module wordt afgesloten met een certificaat.
De kosten van deze module bedragen € 295.-

Docent
Dhr. Fernand Debats, arts voor homeopathie