Bij- en nascholing voor therapeuten

(Alle bij- en nascholingen zijn geaccrediteerd door de SNRO)

Jaarlijkse bij- en nascholingen voor therapeuten en geïnteresseerden
Deze bij-en nascholingen worden gegeven in 2 dagdelen met wisselende thema’s per schooljaar.
Voor de medische en psychosociale basiskennis geldt dat je jaarlijks dient te herhalen. Wanneer je ieder jaar herhaald blijft de  kennis actueel gehouden. Om de 5 jaar is alles herhaald. Indien er nieuwe ontwikkelingen of actuele thema’s zijn worden die tijdens de bij- en nascholingsdagen als bijscholing gegeven.


Module EEN-H. bij en nascholing voor E.E.N.® therapeuten
Jaarlijks worden een aantal behandelingen herhaald of verder uitgediept.
Duur: 1 dag/2 dagdelen
ECTS: 0.4 | studiepunten 6
De module wordt afgesloten met een certificaat.
Kosten: € 100.-
Geaccrediteerd door de SNRO: SNRO SA 13.01.30.5514.02B&NMBK.04
KTNO K6748

Thema’s van de lesdag

Basisbehandelingen E.E.N.® therapie theorie en praktijk A3 en B1
Depressies en Long Covid
Het behandelen van kinderen met E.E.N.® therapie

Docent

Mw. Drs. C.M.H. Bezembinder- de Wolf BCZ®


Module C1-H. Bij- en nascholing Medische Basiskennis

Jaarlijks worden per lesdag 2 orgaanstelsels behandeld.
Duur: 1 dag/2 dagdelen
ECTS: 0.4 | studiepunten 6
De module wordt afgesloten met een certificaat.
Kosten: € 100.-
Geaccrediteerd door de SNRO: SNRO SA 13.01.30.5514.B&NEEN.06.00
KTNO K6747

Thema’s van de lesdag
Thema 1. Anatomie, fysiologie en pathologie van het sensorisch systeem
Thema 2. Anatomie, fysiologie van het motorisch systeem
Extra thema: Long-Covid, gehoorproblematiek

Docent
Dhr. Drs. Ing. P. Lemmens, bedrijfsarts BCZ®


Module C2-H. Herhaling uitgebreide EHBO van het Rode Kruis

Herhalingslessen van het Rode Kruis worden nog 1 keer in de 2 jaar herhaald en worden gegeven van 9.00 tot 17.00 uur
Duur: 1 dag/2 dagdelen (8 uur)
ECTS: 0.4 | studiepunten 8
De module wordt afgesloten met een certificaat van het Rode Kruis.
Kosten: € 130.-
Geaccrediteerd door de SNRO: SNRO SA 13.01.30.5514.02.EHBORK.03
KTNO: K6746

Thema’s van de lesdag
Thema 1: Herhaling Uitgebreide Eerste Hulp Kruis
Thema 2:  Herhaling reanimatie en AED

Instructeurs
Dhr. Ing. R. Kocken
Mw. M.A. Ophelders-Linssen


Module C3-H. Bij- en nascholing Psychosociale Basiskennis

Jaarlijks worden uit de DSM 5 per lesdag 3 thema’s behandeld.
Duur: 1 dag/2 dagdelen
ECTS: 0.4 | studiepunten 6
De module wordt afgesloten met een certificaat.
Kosten: € 100.-
Geaccrediteerd door de SNRO: SNRO SA 13.01.30.5514.02.B&NPSBK.05.
KTNO: K9206

Thema’s van de lesdag
1. Depressieve stoornissen en suïcidaliteit
2. Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
3. Slaap/waakstoornissen

Docent
Dhr. Peter Paulissen BCZ®