Bij- en nascholing voor therapeuten

(Alle bij- en nascholingen zijn geaccrediteerd door de SNRO)

Jaarlijkse bij- en nascholingen voor therapeuten en geïnteresseerden
Deze bij-en nascholingen worden gegeven in 2 dagdelen met wisselende thema’s per schooljaar.
Voor de medische en psychosociale basiskennis geldt een 5 jaars termijn. Daarmee wordt uw kennis actueel gehouden. Om de 5 jaar is alles herhaald. Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn worden die tijdens de bij- en nascholingsdagen als bijscholing gegeven.


Module C1-H. Bij- en nascholing Medische Basiskennis

Jaarlijks worden per lesdag 2 orgaanstelsels behandeld.
Duur: 1 dag
ECTS: 0.2 | studiepunten 2
De module wordt afgesloten met een certificaat.
Kosten: € 100.-
(geaccrediteerd door de SNRO: SNRO SA 13.01.30.5514.02B&NMBK.04)

Thema’s van de lesdag
Thema 1. Anatomie en fysiologie van de nieren en afvoerwegen
Pathologie: nierstenen, blaasontstekingen, incontinentieklachten etc.
Thema 2.Anatomie en fysiologie van het hormoonstelsel
Pathologie: diabetes en het metabool syndroom, schildklierproblematiek

Docent
Dhr. Drs. Ing. P. Lemmens, bedrijfsarts


Module C2-H. Herhaling uitgebreide EHBO van het Rode Kruis

In de even jaren wordt de basis EHBO behandeld, in de oneven jaren de uitgebreide EHBO.
Reanimatie en AED worden jaarlijks herhaald.
Duur: 1 dag
ECTS: 0.2 | studiepunten 2
De module wordt afgesloten met een certificaat van het Rode Kruis.
Kosten: € 110.-
(geaccrediteerd door de SNRO: SNRO SA 13.01.30.5514.02.EHBORK.03)

Thema’s van de lesdag
Thema 1: uitgebreide EHBO Rode Kruis
Thema 2: jaarlijks: herhaling reanimatie en AED

Instructeurs
Dhr. Ing. R. Kocken
Mw. M.A. Ophelders


Module C3-H. Bij- en nascholing Psychosociale Basiskennis

Jaarlijks worden per lesdag 2 thema’s behandeld.
Duur: 1 dag
ECTS: 0.2 | studiepunten 2
De module wordt afgesloten met een certificaat.
Kosten: € 100.-
(geaccrediteerd door de SNRO: SNRO SA 13.01.30.5514.02.B&NPSBK.05.)

Thema’s van de lesdag
1. Voedsel – en eetstoornissen
2. Neurocognitieve ontwikkelingsstoornissen
3. Seksuele disfuncties

Docent
Dhr. Peter Paulissen BCZ®