Bij- en nascholing voor therapeuten

Deze bij- en nascholing worden gegeven in 2 dagdelen met wisselende thema’s, voor het jaar 2019 zijn dit:

Module C1-H
Lessen: 2
Duur: 1 dag
Medische basiskennis
Thema 1: Hart en vaatziekten
Thema 2: Bloed en lymfe
Dhr. Drs. Ing. P. Lemmens arts
Module C2-H
Lessen: 2
Duur: 1 dag
EHBO, BLS en AED
Thema 1: herhaling BLS en AED Rode Kruis
Thema 2: herhaling basis EHBO Rode Kruis
Dhr. Ing. R. Kocken Instructeur EHBO, BLS, PBLS en AED

Mw. M.A. Ophelders, Instructeur EHBO, BLS, PBLS en AED

Module C3-H
Lessen: 2
Duur: 1 dag
Psychosociale basiskennis
Thema 1. Trauma- en een stress gerelateerde stoornis
Thema 2. Dissociatieve stoornissen
Thema 3. Storend  gedrag, gebrekkige impulsbeheersing en gedragsstroonissen

Mw. I. Odekerken MSc
Module EEN-H
Lessen: 2
Duur: 1 dag
E.E.N.® therapie
(bij en nascholing voor E.E.N.® therapeuten)
Thema 1: protocol diagnostiek en behandelingen binnen de E.E.N.® therapie
Thema 2: spiritualiteit en ethische aspecten
Thema 3: diagnostiek van de orgaanstelsels
Mw. M.C. van Buuren-Op ’t Veld
 Module V8

 

Didactiek voor stagebegeleiders  Mw. M.C. van Buuren-Op ’t Veld