Bij- en nascholing voor therapeuten

Deze bij- en nascholing worden gegeven in 2 dagdelen met wisselende thema’s, voor het jaar 2018 zijn dit:

Module C1-H
Lessen: 2
Duur: 1 dag
Medische basiskennis
Thema 1: spijsvertering, coeliakie
Thema 2: ademhaling, allergieën
Dhr. Drs. Ing. P. Lemmens arts, antroposofisch arts
Module C2-H
Lessen: 2
Duur: 1 dag
EHBO, BLS en AED
Thema 1: herhaling BLS en AED Rode Kruis
Thema 2: herhaling uitgebreide EHBO Rode Kruis
Dhr. Ing. R. Kocken Instructeur EHBO, BLS, PBLS en AED

Mw. M.A. Ophelders, Instructeur EHBO, BLS, PBLS en AED

Module C3-H
Lessen: 2
Duur: 1 dag
Psychosociale basiskennis
Thema 1: neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
Thema 2: schizofrenie en psychotische stoornissen
Mw. Drs. I. Odekerken
Module A/D-H
Lessen: 2
Duur: 1 dag
E.E.N.® therapie
Thema 1: protocol diagnostiek en behandelingen binnen de E.E.N.® therapie
Thema 2: spiritualiteit en ethische aspecten
Thema 3: diagnostiek van de orgaanstelsels
Mw. M.C. van Buuren-Op ’t Veld E.E.N. docent
 Module V8 Didactiek voor stagebegeleiders  Mw. M.C. van Buuren-Op ’t Veld E.E.N.® docent