Bij- en nascholing voor therapeuten

Deze bij- en nascholing worden gegeven in 2 dagdelen (2 studiepunten) met wisselende thema’s, voor het jaar 2020 zijn dit:

Module C1-H
Lessen: 2
Duur: 1 dag
Medische basiskennis
Thema 1: cellen en weefsels
Thema 2: temperatuurregulatie, Farmacologie
Thema 3: SOLK, update Plato 1.1
Dhr. Drs. Ing. P. Lemmens
bedrijfsarts
Module C2-H
Lessen: 2
Duur: 1 dag
EHBO, BLS en AED
Thema 1: uitgebreide EHBO Rode Kruis
Thema 2: herhaling reanimatie en AED
Instructeur EHBO, BLS en AED
Dhr. Ing. R. Kocken
Mw. M.A. Ophelders
Module C3-H
Lessen: 2
Duur: 1 dag
Psychosociale basiskennis
Thema 1. persoonlijkheidsstoornissen
Thema 2. stof gerelateerde stoornissen
Thema 3. angststoornissen, OCD, Plato 1.1
Dhr. Drs. Ing. P. Lemmens
bedrijfsarts
Module EEN-H
Lessen: 2
Duur: 1 dag
bij en nascholing voor E.E.N.® therapeuten
Thema 1: uitgebreide numerologie
Thema 2: rouwen
Thema 3: communicatie en correspondentie
Mw. M.C. van Buuren-Op ’t Veld
 Module V8 Didactiek voor stagebegeleiders Mw. M.C. van Buuren-Op ’t Veld