Bij- en nascholing voor therapeuten

(Alle bij- en nascholingen zijn geaccrediteerd door de SNRO)

Jaarlijkse bij- en nascholingen voor therapeuten en geïnteresseerden
Deze bij-en nascholingen worden gegeven in 2 dagdelen met wisselende thema’s per schooljaar.
Voor de medische en psychosociale basiskennis geldt een 5 jaars termijn. Daarmee wordt uw kennis actueel gehouden. Om de 5 jaar is alles herhaald. Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn worden die tijdens de bij- en nascholingsdagen als bijscholing gegeven.


Module EEN-H. bij en nascholing voor E.E.N.® therapeuten
Jaarlijks worden een aantal behandelingen herhaald of verder uitgediept.
Duur: 1 dag
ECTS: 0.2 | studiepunten 2
De module wordt afgesloten met een certificaat.
Kosten: € 100.-
Geaccrediteerd door de SNRO: SNRO SA 13.01.30.5514.02B&NMBK.04
KTNO K6748

Thema’s van de lesdag

Basisbehandelingen E.E.N.® therapie theorie en praktijk A1 en A2
Algemene communicatie en begrippen uit module A1 en A2
Toxische belasting van vaccinaties, narcose, verdoving, littekens etc.
DNA Healing

Docent

Mw. Drs. C.M.H. Bezembinder- de Wolf BCZ®


Module C1-H. Bij- en nascholing Medische Basiskennis

Jaarlijks worden per lesdag 2 orgaanstelsels behandeld.
Duur: 1 dag
ECTS: 0.2 | studiepunten 2
De module wordt afgesloten met een certificaat.
Kosten: € 100.-
Geaccrediteerd door de SNRO: SNRO SA 13.01.30.5514.B&NEEN.06.00
KTNO K6747

Thema’s van de lesdag
Thema 1. Anatomie en fysiologie van de nieren en afvoerwegen
Pathologie: nierstenen, blaasontstekingen, incontinentieklachten etc.
Thema 2.Anatomie en fysiologie van het hormoonstelsel
Pathologie: diabetes en het metabool syndroom, schildklierproblematiek

Docent
Dhr. Drs. Ing. P. Lemmens, bedrijfsarts BCZ®


Module C2-H. Herhaling uitgebreide EHBO van het Rode Kruis

In de even jaren wordt de basis EHBO behandeld, in de oneven jaren de uitgebreide EHBO.
Reanimatie en AED worden jaarlijks herhaald.
Duur: 1 dag
ECTS: 0.2 | studiepunten 2
De module wordt afgesloten met een certificaat van het Rode Kruis.
Kosten: € 110.-
Geaccrediteerd door de SNRO: SNRO SA 13.01.30.5514.02.EHBORK.03
KTNO K6746

Thema’s van de lesdag
Thema 1: Basis Uitgebreide Eerste Hulp Kruis
Thema 2: jaarlijks: herhaling reanimatie en AED

Instructeurs
Dhr. Ing. R. Kocken
Mw. M.A. Ophelders-Linssen


Module C3-H. Bij- en nascholing Psychosociale Basiskennis

Jaarlijks worden per lesdag 2 thema’s behandeld.
Duur: 1 dag
ECTS: 0.2 | studiepunten 2
De module wordt afgesloten met een certificaat.
Kosten: € 100.-
Geaccrediteerd door de SNRO: SNRO SA 13.01.30.5514.02.B&NPSBK.05.
K9206

Thema’s van de lesdag
1. Voedsel – en eetstoornissen
2. Neurocognitieve ontwikkelingsstoornissen
3. Seksuele disfuncties

Docent
Dhr. Peter Paulissen BCZ®