Bij- en nascholing voor therapeuten

(Alle bij- en nascholingen zijn geaccrediteerd door de SNRO)

Jaarlijkse nascholingen voor therapeuten en geïnteresseerden
Deze nascholingen worden gegeven in 2 dagdelen met 2 wisselende thema’s per schooljaar.
Voor de medische en psychosociale basiskennis geldt en 5 jaars termijn. Daarmee wordt uw kennis actueel gehouden. Om de 5 jaar is alles herhaald. Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn worden die tijdens de bij- en nascholingsdagen als bijscholing gegeven.


Module C1-H. Bij- en nascholing Medische Basiskennis

Jaarlijks worden per lesdag 2 orgaanstelsels behandeld.
Duur: 1 dag
ECTS: 0.2 | studiepunten 2
De module wordt afgesloten met een certificaat.
Kosten: € 100.-
(geaccrediteerd door de SNRO: SNRO SA 13.01.30.5514.02B&NMBK.04)

Thema’s van de lesdag
Thema 1: cellen en weefsels
Thema 2: temperatuurregulatie, Farmacologie
Thema 3: SOLK, update Plato 1.1

Docent

Dhr. Drs. Ing. P. Lemmens, bedrijfsarts


Module C2-H. Herhaling uitgebreide EHBO van het Rode Kruis

In de even jaren wordt de basis EHBO behandeld, in de oneven jaren de uitgebreide EHBO.
Reanimatie en AED worden jaarlijks herhaald.
Duur: 1 dag
ECTS: 0.2 | studiepunten 2
De module wordt afgesloten met een certificaat van het Rode Kruis.
Kosten: € 110.-
(geaccrediteerd door de SNRO: SNRO SA 13.01.30.5514.02.EHBORK.03)

Thema’s van de lesdag
Thema 1: uitgebreide EHBO Rode Kruis
Thema 2: herhaling reanimatie en AEDInstructeur EHBO, BLS en AED

Instructeurs
Dhr. Ing. R. Kocken
Mw. M.A. Ophelders


Module C3-H. Bij- en nascholing Psychosociale Basiskennis

Jaarlijks worden per lesdag 2 thema’s behandeld.
Duur: 1 dag
ECTS: 0.2 | studiepunten 2
De module wordt afgesloten met een certificaat.
Kosten: € 100.-
(geaccrediteerd door de SNRO: SNRO SA 13.01.30.5514.02.B&NPSBK.05.)

Thema’s van de lesdag
Thema 1. persoonlijkheidsstoornissen
Thema 2. stof gerelateerde stoornissen
Thema 3. angststoornissen, OCD, Plato 1.1

Docent
Dhr. Drs. Ing. P. Lemmens, bedrijfsarts


Module EEN-H. Bij- en nascholing E.E.N.® therapie

Tijdens deze dag komen de ontwikkelingen binnen de E.E.N.® therapie aan bod. Het is belangrijk voor alumni dat zij hun kennis op peil houden zodat ze aan de eisen van het beroepsveld blijven voldoen.
Duur: 1 dag
ECTS: 0.2 | studiepunten 2
De module wordt afgesloten met een certificaat.
Kosten: € 100.-
(geaccrediteerd door de SNRO: SNRO SA 13.01.30.5514.02.B&NEEN.06.)

Thema’s van de lesdag

Thema 1: uitgebreide numerologie
Thema 2: rouwen
Thema 3: communicatie en correspondentie

Docent
Mw. M.C. van Buuren-Op ’t Veld