Leerjaar 2

MODULE B1 t/m B3. Registeropleiding E.E.N.® therapeut (verdieping)

Doel van de modules

De modules B1 t/m B3 vormen samen het tweede jaar van de Registeropleiding E.E.N.® therapeut. Om deze modules te kunnen volgen dient het eerste leerjaar te zijn afgerond. Deze module is een verdieping op de voorgaande modules en er wordt dieper ingegaan op de Tibetaanse geneeskunde. Binnen deze geneeskunde wordt met lichttherapie gewerkt. Wanneer we ervoor kiezen om vanuit liefde te werken en dit uiten, bevordert dit het licht in ons naarmate we bewuster met de liefde omgaan. De thema’s die behandeld worden brengen de mens dichter bij het Eenheidsbewustzijn. Dit staat voor het loslaten van handelen vanuit macht en onmacht en het transformeren naar onvoorwaardelijke liefde.

Binnen deze modulen wordt ter ondersteuning gewerkt met E.E.N.® energetica. Dit zijn energetische middelen op basis van mineralen, die harmoniserend werken op mentaal, geestelijk- en stoffelijk niveau. Iedere energetica heeft zijn eigen specifieke werking en herstelt de balans tussen lichaam, geest en ziel.

Thema’s

Module B1. Inleiding in de Egyptische Natuurgeneeskunde

 • Inleiding in de Egyptische natuurgeneeskunde, de therapeutische werking van de Ankh en de piramide,
  werken met de Ankh in combinatie met andere therapievormen
 • Geopathische belasting, electro-smog
 • E.E.N.® energetica, edelstenen en lithotherapie
 • Psychotoxines en spiegelogie
 • Klankschalen
 • Meditatietechnieken

Module B2. E.E.N.® Regressietherapie

 • Inzicht in de werking van helende energieën en de samenhang tussen energie en bewustzijn
 • Cytologie; de anatomie, fysiologie en pathologie van het DNA en RNA
 • Regressietherapie, helen van het innerlijk kind, subpersoonlijkheden
 • Het in balans brengen van lichaam, geest en ziel en herstel van de Drie-Eenheid
 • Het ontwikkelen van intuïtieve vermogens en natuurlijke gaven die latent aanwezig zijn

Module B3. Allround E.E.N.® therapie

 • Globale kennis van de anatomie en fysiologie van het ademhalingssysteem
 • Globale kennis van de anatomie en fysiologie van de klieren en het hormoonstelsel
 • Invloed van hormonen op de balans tussen lichaam en geest
 • Klier- en ademhalingstherapie, ontspannings-, concentratie- en polariteitsoefeningen
 • Activeren en harmoniseren van organen en klieren door stimulatie van de handreflexpunten
 • Inzicht in de functies van de zintuigen
 • Harmonieleer, de 12 levensthema’s

Toetsing

De toetsing vindt plaats via het maken van praktijkopdrachten en een theorie- en praktijktoets.
Bij positief resultaat ontvangt de student het deelcertificaat.

Informatie leerjaar 2, modules B1 t/m B3

Aantal lessen: 3 modulen van 12 lessen
Duur: 10 maanden
Studiebelasting: 2 – 2½ uur per dag
De kosten bedragen € 599.- per module.