Leerjaar 4

Het Instituut heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Nederlandse Rode Kruis.

Het belang van EHBO, reanimatie en AED

Het Instituut vindt het belangrijk dat therapeuten, die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, EHBO- lessen hebben gevolgd. Niet alleen voor personeel van bedrijven is het een noodzaak om EHBO of BHV te hebben gevolgd, maar ook als therapeut is het belangrijk om kennis van EHBO te hebben voor het geval je te maken krijgt met situaties, waarbij verwacht mag worden dat je adequate eerste hulp kunt bieden. Je leert in deze module verschillende situaties herkennen en eenvoudige eerste hulphandelingen uit te voeren.

Reanimatie en AED

Veel mensen overlijden ten gevolge van een hartinfarct. Met name de ritmestoornissen die door een hartinfarct kunnen ontstaan zijn vaak de oorzaak. Het hart klopt dan onregelmatig met de kans dat het hart helemaal stopt met kloppen. De bloedtoevoer in het lichaam stopt en daarmee het zuurstoftransport. Na zo’n 4 – 6 minuten zullen cellen in de hersenen onherstelbaar beschadigen. Wanneer iemand binnen die eerste minuten na een hartstilstand met hartmassage en mond-op-mond beademing begint, kan deze beschadiging voorkomen worden. Dit kan een leven redden. Reanimatie is dus van levensbelang. Er kunnen echter ook andere oorzaken zijn voor een circulatie- en/of ademhalingsstilstand. Bijvoorbeeld verdrinking, verstikking, verslikking, ongevallen en vergiftigingen. Ook dan kan reanimatie een leven redden.

 

Thema’s van de lessen C2. EHBO, reanimatie en AED

Les 01. Inleiding, Reanimatie en AED
Les 02. Basis Eerste Hulp
Les 03. Basis Eerste Hulp
Les 04. Aanvullende Eerste Hulp
Les 05. Aanvullende Eerste Hulp
Les 06. Theorie- en praktijktoets met LOTUS

Informatie module C2

Aantal lessen: 6
Lesdagen: 3
Lesuren: 18
Duur: 2 maanden
Studiebelasting: 1 – 1½ uur per dag
ECTS: 6
Bij positief resultaat ontvangt u het certificaat Uitgebreide Eerste Hulp van het Rode Kruis.
De certificaten zijn internationaal erkend.
De kosten van deze module zijn inclusief studieboek en bedragen € 325.-