Medische en psychosociale basiskennis

(conform PLATO eindtermen)

1. Registeropleiding Medische Basiskennis >>

2. Registeropleiding Psychosociale Basiskennis >>

3. Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis >>

Module C2. Uitgebreide eerste hulp van het Rode Kruis >>

Algemene informatie

Iedereen die werkzaam is in het veld van de complementaire geneeswijzen en daarbij het begeleiden van zijn of haar cliënten serieus neemt, zal het belangrijk vinden om zich te (blijven) professionaliseren door middel van voldoende medische en psychosociale scholing.

Om te voldoen aan de huidige registratiecriteria, opgelegd door de zorgverzekeraars, overkoepelende beroepsverenigingen en organisaties, is het noodzakelijk dat iedereen die als therapeut werkzaam wil blijven binnen de complementaire geneeswijzen, kennis heeft van de medische en psychosociale vakken conform HBO-niveau.

Binnen het Instituut zijn er drie opleidingen ontwikkeld die voldoen aan de Plato eindtermen en afhankelijk van de beroepsgroep aan de eisen van beroepsverenigingen, koepels en zorgverzekeraars voldoen:

1. Registeropleiding Medische Basiskennis

Voor therapeuten die werkzaam zijn in de natuurgeneeskundige sector.
Deze opleiding is door de SNRO geaccrediteerd.

2. Registeropleiding Psychosociale Basiskennis

Voor therapeuten die werkzaam zijn in de psychosociale sector.
Deze opleiding is door de SNRO geaccrediteerd.

3. Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis

Voor therapeuten die zowel in de natuurgeneeskundige als in de psychosociale sector werkzaam zijn.
Deze opleiding is tevens verplicht onderdeel binnen de opleiding tot E.E.N.® therapeut.
De opleiding is door de SNRO, KTNO en CPION geaccrediteerd.
Bij CPION is deze opleiding tevens regulier getoetst.

Uitgebreide klassikale cursus Eerste Hulp van het Rode Kruis

EHBO is door verschillende beroepsverenigingen verplicht gesteld. Daarom bieden wij deze module aan in samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis.
De certificaten zijn internationaal erkend.

Toetsing en examinering

Binnen de registeropleidingen wordt er op verschillende manieren getoetst. Dit gebeurt per module via casussen, studieopdrachten en multiple-choice toetsen.
Wanneer alle deelcertificaten zijn behaald ontvangt men het diploma.