Module V10. Basiskennis didactiek voor HBO docenten

(Door de SNRO en KTNO conform HBO niveau geaccrediteerd)

Algemene informatie.

Deze module is ontwikkeld voor docenten die les willen (gaan) geven aan het Hoger Onderwijs. Tijdens deze module ontwikkel je de zeven HBO competenties en didactische vaardigheden op HBO niveau. Je leert hoe je op een verantwoorde manier het onderwijs in je eigen vakdiscipline kunt ontwikkelen.

Thema’s binnen deze module zijn; de verschillende leerstijlen van studenten herkennen, een cursus of workshop opzetten, het evalueren van onderwijs, toetsen en casussen ontwikkelen en beoordelen. Wanneer deze module met succes is afgesloten en je hebt 3 jaar ervaring in het lesgeven op HBO niveau dan bestaat de mogelijkheid om in te stromen in de module V11 basiskwalificatie didactische bekwaamheid en basiskwalificatie examinering.

Informatie module V10.

Lesdagen: 6
Studiebelasting 1,5 tot 2 uur per dag
Studieduur: 5 maanden
ECTS: 20
De kosten van deze module bedragen € 695.-
Bij positief resultaat ontvangt de student het diploma registeropleiding basiskennis didactiek voor HBO docenten.