Module V11. Didactiek en basiskwalificatie examinering voor HBO docenten

Geaccrediteerd als bijscholing door de SNRO en KTNO.

Het doel van de module Didactiek voor HBO-docenten is om docenten die reeds lesgeven in het complementair onderwijs op te leiden voor de “Didactiek (BDB) en basiskwalificatie toetsing en examinering (BKE)”. Het Instituut heeft ten aanzien van de didactiek een samenwerkingsovereenkomst met de Vrije Universiteit  te Amsterdam. Met het portfolio kun je een assessment afleggen bij het CNA van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Het onderwijs in deze module is erop gericht om de docent optimaal voor te bereiden op het competentiegericht HBO-onderwijs en bevat een combinatie van theorie, praktijkvaardigheden en het aanleren van de gewenste attitude die passend is voor het beroepsonderwijs. Daarnaast werk je aan een ontwikkelportfolio waar diverse opdrachten in worden uitgewerkt.
Om in te kunnen schrijven ben je werkzaam in het Complementair onderwijs en kun je een intakegesprek aanvragen.

Stap voor stap ontwikkel je de zeven HBO-competenties:

 1. Interpersoonlijk competent
 2. Pedagogisch competent
 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent
 4. Organisatorisch competent
 5. Competent in samenwerking met collega’s/interne omgeving
 6. Competent in samenwerking met externe omgeving
 7. Competent in reflectie, onderzoek en persoonlijke ontwikkeling

Inhoud van de lessen

 • Inleiding in de didactiek
 • Leerstijlen
 • Werkvormen
 • Lesplan maken
 • Begeleiden en motiveren
 • Ontwikkelen van opdrachten
 • Leerteams
 • Een workshop verzorgen
 • Pedagogiek
 • Basiskwalificatie toetsing en examinering
 • Evaluaties
 • Portfolio assessment

Informatie module V11

Aantal lessen: 20 dagdelen
Lesdagen: 10
Duur: 10 maanden
Studiebelasting: 1½ – 2 uur per dag
ECTS: 40
De kosten van deze module bedragen € 1.195.-

Voorwaarden voor inschrijving

Inschrijfniveau: HBO-docent
Om deel te nemen aan deze module kun je een inschrijfformulier invullen met een uitgebreide CV.
Alvorens definitief deel te kunnen nemen volgt een intakegesprek.
(Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat).

Docenten

Mw. Mariet van Buuren Op ’t Veld