Module V5. Communicatie en NLP binnen de hulpverlening

Vrije module/bij- en nascholing (geaccrediteerd door KTNO en SNRO).
Deze module kan als minor gevolgd worden binnen de Registeropleiding E.E.N.® therapeut.

Communicatie

Driedaagse nascholing waarin diverse aspecten aan de orde komen van de diepere lagen van communicatie met elkaar en met jezelf. Heel vaak veronderstellen we dat de ander begrijpt wat we bedoelen, maar is dat altijd wel zo? Juist in hulpverlening is een heldere en precieze communicatie noodzakelijk. In deze module zullen technieken aan de orde komen die het je als hulpverlener gemakkelijker maken om je af te stemmen op de cliënt. Wat heeft de lichaamstaal van de cliënt je te zeggen over wat er in zijn onbewuste speelt? Via kalibreren, zintuiglijke waarneming kun je beter opmerkzaam worden op signalen. Tevens komen aan de orde zaken als het communicatiemodel van NLP, waarbij je heel duidelijk wordt van waaruit we eigenlijk communiceren.

Wat de inhoud van die communicatie betreft zullen we diverse theorieën, technieken en oefeningen bekijken uit de NLP, zoals de neurologische niveaus, het gebruik van taalpatronen en diverse hulpverleningstechnieken die direct gebruikt kunnen worden in de dagelijkse praktijk met cliënten, zoals Miltontaalpatronen, tijdlijntechnieken/script, rapport, ankeren, collapsing ancors, herkaderen, visual squash. De tijdlijntechnieken zijn in feite een milde vorm van regressie, van teruggaan naar iemands verleden. Dat kan in de vorm van een ´sessie´ maar ook met behulp van briefjes met aspecten uit iemands verleden die op een daadwerkelijke lijn worden neergelegd. Ankeren is een methode die een positieve gebeurtenis verbindt met een fysieke stimulans, bijvoorbeeld een drukpunt. In een moeilijke situatie kan iemand dan het anker gebruiken en zo een positieve stimulans teweegbrengen. Herkaderen is een vastgezet beeld in iemands geheugen zo veranderen dat de emotionele lading ervan af is. Bij visual squash kunnen ogenschijnlijke tegenstellingen in iemands gevoelsleven of denkwereld in harmonie worden gebracht. Naast de desbetreffende theorie zal er ook de nodige tijd worden ingelast om te oefenen met elkaar.

Informatie module V5

Aantal lessen: 6
Lesdagen: 3
Lesuren: 18
Duur: 2 maanden
Studiebelasting: 1 – 1½ uur per dag
ECTS: 4
De module wordt afgesloten met een certificaat.
De kosten van deze module bedragen € 295.-

Docent

Dhr. Peter Geraedts