Module V8. Didactiek voor stagebegeleiders

Vrije module/bij- en nascholing

(geaccrediteerd door de SNRO: SNRO SA 13.01.30.5514.02did.13 en door de beroepsoranganisaties MET, VBAG, BATC en LVNG).

Algemene informatie over de module
Deze module is bedoeld voor iedereen die een of meerdere stagiairs wil begeleiden.

Leerdoelen

 • Achtergronden leren kennen over stagebegeleiding
 • Het doel van stage binnen de opleiding
 • Het kunnen begeleiden van stagiairs
 • Het maken van een stageopdracht
 • Het beoordelen van stagiairs.

Thema’s die aan bod komen

 • Het maken van een opdracht op basis van het stageplan en leerwensen van de stagiair
 • Het beoordelen van de stage
 • Ervaringen uitwisselen met elkaar
 • Probleemgestuurd onderwijs.

Waarom stage?

Het is belangrijk dat je als therapeut stage loopt om praktijkervaring op te doen.
Therapeuten die al een eigen praktijk hebben kunnen ervaringen uitwisselen en inzicht geven hoe je vanuit verschillende disciplines kunt werken door de therapieën te combineren zoals bijvoorbeeld:

 • Orthomoleculair + E.E.N.® therapie
 • Reflexologie + E.E.N.® therapie

Soms is het nodig om de therapieën juist van elkaar gescheiden te houden zoals:

 • Schoonheidsspecialiste + E.E.N.® therapie
 • Behandelen van dieren + mensen

Sommige therapieën worden namelijk niet vergoed en andere weer wel.

Enkele reacties van stagebegeleiders:
“Zelf leer je ook weer van een stagiair”
“Je kunt in de toekomst samenwerken tijdens vakanties i.v.m. vervanging”
“Intervisiegroepen vormen met collega’s”.

Informatie module V8

Aantal lessen: 2
Lesuren: 6
Duur: 1 dag
ECTS: 0.2
De module wordt afgesloten met een certificaat.
De kosten van deze module bedragen € 100.-

Docenten

Mw. Mariet van Buuren-Op ’t Veld
Mw. Joan Brink-Kattestaart