Landelijke erkenning en accreditaties

Het Instituut is ingeschreven in het CRKBO-register. Alle opleidingen, vrije modulen, bij- en nascholing zijn daardoor vrijgesteld van BTW, www.crkbo.nl.


De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

Het Instituut is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, www.nrto.nl

De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland en heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media.
De NRTO staat voor kwaliteit van opleidingen, alleen dié onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders kunnen lid van de NRTO worden die voldoen aan de eisen van de gedragscode NRTO en deze gedragscode onderschrijven.

Het instituut heeft op 22 november 2016 het NRTO-keurmerk ontvangen van de NRTO. Het keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingen markt.

De NRTO staat voor kwaliteit van opleidingen, alleen dié onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders kunnen lid van de NRTO worden die voldoen aan de eisen van de gedragscode NRTO en deze gedragscode onderschrijven. Zie ook de gedragscode van NRTO. Zie ook de gedragscode van NTRO.


Accreditatie SNRO

Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg.
De Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO) is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps)opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg.

SNRO kwaliteitskeurmerk systeemaccreditatie

Opleidingen en bij- en nascholingen in de complementaire zorgsector vallen niet onder toezicht van het Ministerie van Onderwijs. Om vergelijkbare kwaliteit te leveren, toetst en beoordeelt de SNRO de kwaliteit van opleidingen op overeenkomstige wijze. Bij een positief accreditatiebesluit ontvangt de opleiding en/of bij- en nascholing het SNRO-kwaliteitskeurmerk en wordt ingeschreven in het register. Hierdoor kunnen toekomstige cliënten in aanmerking komen voor vergoedingen van verschillende ziektekostenverzekeraars.
Het Instituut heeft de systeemaccreditatie van de SNRO. De opleidingen en/of diverse bijscholingen zijn geaccrediteerd door de SNRO en ingeschreven in het SNRO register, www.snro-instituut.nl


CPION

De Registeropleiding E.E.N.® therapeut is conform HBO-niveau geaccrediteerd door SNRO en KTNO. De Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis is geaccrediteerd door CPION, SNRO, KTNO.


KTNO

 Alle opleidingen, vrije modulen en bij- en nascholingen zijn geaccrediteerd door de KTNO.

KTNO accrediteert de bij- en nascholingen voor de aangesloten therapeuten van de LVNG, VBAG, NVST, VIV, CAT en BATC


Het  Nederlandse Rode Kruis

Rode Kruis

Het Instituut heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Rode Kruis en verzorgt klassikale Uitgebreide Eerste Hulp cursussen die EFAC gecertificeerd zijn. (European First Aid Certificate)


Het Instituut is lid van het collectief geaccrediteerde opleiders. Dit collectief is een gezamenlijk project van opleiders die geaccrediteerd zijn door CPION en/of de SNRO ten aanzien van de Medische en/of Psychosociale basiskennis op de PLATO eindtermen.